El Secretariat Nacional

El Secretariat Nacional de la CUP (SN) és l’òrgan que coordina la gestió política de l'organització, és a dir, l'executiva cupaire. Per tant, desenvolupa i executa la línia política i els acords presos a les Assemblees Nacionals i els Consells polítics. Així, les decisions de l’organització es duen a terme amb eficàcia. El Secretariat també pot prendre, amb caràcter d'urgència, decisions polítiques entre reunió i reunió del Consell Polític. Posteriorment, aquestes hauran de ser exposades i ratificades al Consell Polític. Finalment, el Secretariat Nacional, conjuntament amb el Consell Polític s'ocupen de les relacions polítiques de la CUP.

El procés de renovació del SN

La CUP posa en marxa el procés de renovació del Secretariat Nacional. D’acord amb el Reglament Estatutari, el Secretariat Nacional està format per 15 persones, escollides mitjançant vot telemàtic i secret. D’aquests 15 militants, 11 seran escollits a través de candidatures col·lectives, i 4 a través de candidatures individuals.

Reglament
CALENDARI 2019


Campanya electoral

Divendres 22/11
 
Dimarts 26/11


Període de votació

Dimecres 27/11
22:00h.
Dissabte 30/11
23:59h.


Recompte i comunicació de resultats

Diumenge 01/12