Votació telemàtica

La votació es realitza de manera telemàtica amb un sistema que garanteix la confidencialitat del vot, la transparència del procediment i que totes les opcions de vot puguin ser expressades.

Període de votació

El període de votació comença el dimecres 27 de novembre a les 22h. i finalitza el dissabte 30 de novembre a les 23:59 h.

Dret a vot

Té dret a vot tota la militància de la CUP amb 6 mesos naturals d'antiguitat al cens nacional de l'organització en el moment del final de la votació i que estigui al corrent de les quotes.

Dades vàlides a la intranet

Per a poder exercir el dret a vot és imprescindible que les persones militants estiguin inscrites a la intranet de la CUP amb una adreça electrònica única, correcta i personal. Si tens dubtes, aquesta dada la pot actualitzar la persona responsable d'economia de la teva AL o nucli.

Credencial per votar

En començar el període de votació, cada persona amb dret a vot rep un correu electrònic amb un enllaç personalitzat i un codi per efectuar la votació. Aquest correu es rep a l'adreça electrònica que consti a la intranet.

Recomanacions tècniques

Es recomana fer servir un navegador d'internet actualitzat, preferiblement Mozilla Firefox o Google Chrome.

Es recomana evitar obrir l'enllaç personalitzat directament amb l'app de correu del telèfon mòbil, ja que algunes funcionalitats de la votació poden fallar en algunes aplicacions  


Com es vota?

La votació constarà de dos apartats, un per votar a favor o en contra de la candidatura col·lectiva i un altre per escollir els candidats individuals.

Prèviament, el sistema mostrarà com a primera opció a cada part tres opcions:

Vull votar No vull votar Vot en blanc
En el cas de les candidatures col·lectives aquestes estan endreçades per l'ordre establert pels propis membres de la llista. En el vot es pot indicar, si es vol, el número d'ordre de tots els membres de la llista excepte dels suplents.
En cas de no indicar-ho, l'ordre serà el preestablert per la pròpia candidatura.

A la part inferior hi ha l'opció per votar en contra.


Candidatura col·lectiva

 1. Votar candidatura col·lectiva
  1. Votar a favor
   • Mantenir ordre preestablert
   • Modificar ordre candidatura
  2. Votar en contra
    
 2. Votar en blanc
 3. "No vull votar"

Candidatures individuals

 1. Votar candidatures individuals
  1. Triar 1, 2 o 3 candidatures
  2. No estic d'acord amb cap candidatura
    
 2. Votar en blanc
 3. "No vull votar"

Escrutini

En cas que una candidatura col·lectiva obtingui el 65% dels vots vàlids (suma de vots a candidatura i vots en blanc), els 11 membres de la llista que hagi aconseguit aquest percentatge seran proclamats membres del Secretariat Nacional.

Si cap de les candidatures col·lectives presentades aconsegueix el 65% dels vots vàlids, s'adjudicarà a cada llista un nombre de persones per formar part del SN en funció dels vots obtinguts seguint el mètode de restes majors amb quota Hare.

En el cas de les candidatures individuals, les 4 persones que obtinguin més vots seran proclamades membres del Secretariat Nacional. La resta de candidatures restaran com a suplents seguint l'ordre de vots aconseguits.

Com que un mínim del 40% de les persones que formin el SN han de ser dones, en el cas que les 15 persones escollides segons el sistema establert no compleixin aquest percentatge (és a dir, si en el còmput total no hi ha almenys 6 dones), s'aplicaran les mesures correctores que es troben detallades al reglament.