*Les candidatures es mostren per ordre d'arribada a la comissió electoral
Candidatura «Des de baix fem créixer la Unitat Popular»

Document de la candidaturaTorna amuntCandidatura «Som llavor, construïm Unitat Popular»

Document de la candidaturaTorna amuntCandidatures individuals


Torna amunt